Fyra filmer om narkotikahjälp

Vi vill ha  ett narkotikafritt samhälle. I filmerna framkommer det var elever kan vända sig till om behov uppstår. Filmerna är inspelade 2019-2020 av elever som läser medieprogrammet på Nicolaiskolan.
Varje film vara cirka 1 minut, första filmen är alla samlade. Spela gärna upp filmerna på er monitor eller i ert klassrum.