Sexualitet, samtycke och relationer

Sexualitet, samtycke och relationer

Sexuell hälsa är en viktig del i livet som är avgörande för både vår självkänsla och identitet. En god sexuell hälsa innefattar allt ifrån frågor om normer, värderingar till relationer och sexuellt umgänge. Alla har en sexualitet, från det att vi föds och genom hela livet.

I skolan ska undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer integreras i olika ämnen och diskuteras utifrån flera perspektiv för att stötta eleverna i att kunna utveckla en god sexuell hälsa.

Enligt Lgr22 (Skolverket) har rektor ett särskilt ansvar för att:

  • kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.
  • utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet.

Hämtat: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad (2024-02-20)