Sexualitet, samtycke och relationer

Utbildningspaket om porr, attityder och sexköp 
Under år 2021 erbjuds alla elever i Helsingborgs stad ett kostnadsfritt utbildningspaket om porr, attityder och sexköp. Utbildningen omfattar tre filmer på totalt 60 min, lektionsmaterial och lärarhandledning. Materialet är anpassat från årskurs 6 till gymnasiet. Se utbildningspaketet eller 3 minuter trailers.

Sexuell hälsa är en viktig del av livet som är avgörande för både vår självkänsla och identitet. En god sexuell hälsa innefattar allt ifrån frågor om normer, värderingar till relationer och sexuellt umgänge. Alla har en sexualitet, från det att vi föds och genom hela livet. I skolan ska undervisningen om sex och relationer integreras i olika ämnen och diskuteras utifrån flera perspektiv för att stötta eleverna att kunna utveckla en god sexuell hälsa.

”I grundskolan ansvarar rektor för att undervisningen om sex och samlevnad involveras i olika ämnen. Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.”

Hämtat: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad (190506)

Skolverket har även skrifter för hur sex- och samlevnads undervisning för både grundskolans yngre och äldre åldrar. Det går att läsa i PDF-format via internet eller beställa via skolverkets hemsida. Materialet hittar ni här:

Om sex och samlevnadsundervisning i skolan generellt.
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/hur-funkar-det.pdf

Konkreta tips på hur du kan arbeta med sexualundervisning i skolan (RFSU):
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/sex-i-skolan.pdf