Sex och samlevnad

Sexualiteten är för de flesta av oss av avgörande betydelse i frågor som rör vår identitet och självkänsla. En god sexualitet är också betydelsefull för det vi brukar kalla livskvalitet. Sexualiteten medför också ibland, liksom så mycket annat i livet, ett visst mått av risktagande. Den kan därför inte betraktas isolerad från livet i övrigt. För att sexualiteten ska bli en integrerad del av vår person krävs en god livskunskap.