Statistik och styrning

Statistik

 • Lägesbild över barn och ungas uppväxtvillkor
  Länsstyrelsen har gjort en kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor i Skåne, här visas Helsingborgs resultatet. 14 uppväxtvillkor visas som har ett evidensbaserat samband med barns och ungas risk för missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet, våld och ofullständig skolgång.
 • ANDT svar på Unglivsstil
  Här redovisas svaren för årskurs 7-9 och gymnasieelevernas enkätsvar om alkohol, doping, tobak och narkotika. Detta är en summering av 2012, 2015 och 2018 svaren.
 • Hur vanligt är droger för Helsingborgs ungdomarna
  Hur mycket använder ungdomarna olika beroendeframkallande ämnen i Helsingborg, Skåne, Sverige & Europa. Har det förändrats med tiden.
 • Region Skåne enkätundersökning
  Region Skåne har gjort år 2012 och 2016 tre omfattande enkätundersökningar om hur skåningar lever och mår. Undersökningen kommer ske igen år 2021.
 • Skolelevers drogvanor 2019
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför regelbundet olika undersökningar om t.ex. skolelever. Vissa åldersintervaller har har genomförts sedan 1971.
 • Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995 – 2019
  De svenska resultaten jämförs med det europeiska genomsnittet, liksom med resultat gällande övriga Norden.

Styrande dokument i Helsingborg

Övriga lagar och strategier