Statistik och styrning

Statistik

Styrande dokument i Helsingborg

  • Drogfritt -policy för Helsingborgs kommunala skolor
    All personal i Helsingborgs stads skolor arbetar aktivt för en drogfri skola. Riktlinjer för hantering av ANDT arbetet omarbetas för tillfälle.
  • Skolans ANTD-uppdrag
    Skolverkets styrdokument samt andra styrdokument som berör skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Livskvalitetsprogrammet
    Livskvalitetsprogrammet fokuserar på folkhälsa och miljö, och anger stadens viljeinriktningar och prioriteringar från 2016 till 2024.

Övriga lagar och strategier