Alkohol

Förutom skollagen, så ligger läroplanen till grund för skolans uppdrag och verksamhet.
Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) nämns endast på ett fåtal ställen och då ofta i termer som att ”förmedla kunskap om substansernas skadeverkningar”. Ämnena är mer komplext än så, och skolans ANDT-uppdrag bör därför inte begränsas till att förmedla substanskunskap, utan ANDT-frågorna bör belysas i ett vidare perspektiv.

Under respektive årskurs/år ser du vilka mål och riktlinjer som finns gällande ANDT samt vilka kurs- och ämnesplaner som berörs. Gå sedan vidare till lektionsmaterial och fördjupning för att se hur du kan arbeta med det, både i ditt ämne men även ämnesövergripande.

Hur påverkar Covid-19 alkohol, narkotika och tobak