Kontaktlänkar

Kontakt inom Helsingborg

Kontakt utanför Helsingborg

  • Droghjälpen
    Beroendecentrum Stockholm ger råd och stöd via telefon eller mejl.
  • Fråga en expert
    Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Dem hjälper dig också att hitta stödgrupper om du är ung och har missbruk i familjen. Dem svarar på frågor varje vardag och du är anonym.
  • Kontakt med RNS
    Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle syfte är att sprida kunskap, erfarenheter och metoder.  Ger tips om förebyggande metoder t.ex. Narkotikafri Skola.