Kontaktlänkar

Kontakt inom Helsingborg

Kontakt utanför Helsingborg

  • Droghjälpen
    Beroendecentrum Stockholm ger råd och stöd via telefon eller mejl.
  • Fråga en expert
    Drugsmart informerar om alkohol och andra droger, ställ en fråga eller hitta stödgrupper. De svarar på frågor varje vardag och du är anonym.
  • Kontakt med RNS
    Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle syfte är att sprida kunskap, erfarenheter och metoder.  Ger tips om förebyggande metoder t.ex. Narkotikafri Skola.