Spel

De flesta som spelar tv-spel eller datorspel spelar utan att få problem. Men de som spelar ofta har högre risk att få problem med spel om pengar. Att lägga mycket tid på datorspel kan också ge problem med skola, relationer och hälsa.

Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga, eftersom de är där en stor del av sin tid. Skolan kan förebygga spelproblem både genom sitt grunduppdrag, och genom specifika insatser kring spel.

Spelproblem jämställs idag med missbruk och beroende av alkohol och narkotika, och här har socialtjänsten rollen att utreda, stödja och rehabilitera.

Skolan som förebyggande arena.