Spel

Cirka 125 000 personer i Sverige är i någon form av spelberoende. Ungefär fyra procent av alla mellan 15 och 74 år har haft problem med spelande någon gång.

Det uppskattas att cirka två miljoner svenskar ägnar sig åt dataspelande. Detta innebär att dataspelandet sett till antal utövare är jämnstort med föreningsidrotten. Det finns exempel på barn och ungdomar som fastnar i spelen och utvecklar en problematik som de inte kan hantera.

Spelproblem jämställs idag med missbruk och beroende av alkohol och narkotika, och här har socialtjänsten rollen att utreda, stödja och rehabilitera.