SANDT-podden

SANDT podden

En podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Syftet är att sprida kunskap inom områdena. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med olika sakkunniga gäster. SANDT finns där poddar finns t.ex. Spotify , Apple och Google. Reportage om SANDT!
.
.

Kommande avsnitt

Andra podcast om ANDTS ämnen

 • Drogerna
  Substansernas okända och spännande historia och hur de påverkat människor och kultur.
 • Föräldrastödspodden
  Vilket stöd får föräldrar eller borde kunna få när deras barn är placerade i familjehem.
 • Hemkunskapspodden
  Lektionsmaterial för hem- och konsumentkunskap för årskurs 7–9.
 • Narkopodden
  Pratar om droger, kriminalitet och beroende.
 • Narkotikapolitiskt Center
  Samtalar om narkotikapolitik , ger lägesbild vad som har hänt och vad som är på gång.
 • Sjuka fakta
  Diskuterar om myter och föreställningar om kroppen och hälsan.

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. ANDTS-bloggen