Podd och Blogg

SANDT podden

En podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Syftet är att sprida kunskap inom områdena. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. SANDT podden finns på de flesta plattformar t.ex. Spotify , Apple och Google
Tidningens reportage om SANDT!

.

Kommande avsnitt

  • 1 Aug – Stadens ögon på ungdomarna 
    Carina Cronqvist, Ann-Charlott Salomonsson och Johan Lunell berättar vad Mobila Teamet erbjuder och hur de arbetar. Vad ser de och vad gör de. 23 min. 
  • 1 Sep – Elevhälsans arbete och skolans drogriktlinjer   
    Åsa Ottosson och Nina Jönsson berättar hur det är att arbeta på elevhälsan och om Helsingborgs nya drogrutiner för skolan. 21 min.

Andra podcast om ANDTS ämnen

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. ANDTS-bloggen