Podd och Blogg

SANDT podden

En podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Syftet är att sprida kunskap inom områdena. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. SANDT podden finns på de flesta plattformar t.ex. Spotify och Google

.

Kommande avsnitt

  • (12) – Polisen, Mathias Lööw
  • (13) – Prata om Alkohol, Per Hazelius och Anna Nygren

Exempel på andra podcast om ANDTS ämnena

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. Bloggen