SANDT-podden

SANDT – podden
En podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Syftet är att sprida kunskap inom områdena där tyngdpunkten är på det förebyggande. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med olika sakkunniga gäster. Inspelningarna sker hos samverkanspartnern  Mötesplats Kalifornia.

SANDT podcasten finns exempelvis på Spotify , Apple och Google.

Kort reklamfilm om podcasten innehåller!

Säsong 5 (år 2024)

 • 52. Hur är medborgarnas drogkunskaper och vad är det bästa med HX-festivalen?
  Under festivalen intervjuas polisen, läkare, fritidschef, volontärer samt unga och medelålders medborgare. Hur upplever de drogsituationen (narkotika, snus, e-cigg, steroider) är och var inhämtar de sina kunskaper någonstans? Varför är HX-festivalen så populär? 26 min.
 • 51. Polisen, vad stämmer i narkotikadebatten och hur har polisyrket förändrats?
  Vad kan vår främst narkotikapolis Lennart Karlsson lära oss? Vad är sant och vad är vilseled information? Hur är narkotikasituationen, hur farligt är olika droger och vad avgör att vissa individer fastna i ett missbruk? Varför skjut och sprängs det mer i Sverige än våra grannländer? 45 min.
 • 50. Varför står Socialtjänsten utanför Systembolaget?
  Korta intervjuer med medborgare. Hur är de yngre och äldres alkoholkunskaper? Varför dricker unga alkohol och hur är en bra förebild? Vilka budskap vill Socialtjänsten och Systembolaget föra ut? 28 min.
 • 49. Använder artistbranschen mer ohälsosamma preparat än andra yrkesgrupper?
  Bandmedlemmen Jonas Jonasson från Bob Hund berättar vad som händer bakom kulisserna och på scenen. Är denna yrkesgren mer tillåtande till vissa preparat och har det förändrats med tiden. Vilka myter är sanna och osanna? 38 min.
 • 48. Vad gör Kriminalvården och vilka är deras utmaningar?
  Kriminalvården är en del av rättsväsendet och de ansvarar för våra anstalter, häkte, frivård och den nationella transportenheten. Deras motto är ”bättre ut”, vad innebär detta?
  Vilka arbetsuppgifter har personalen och vilka utmaningar ställs de inför?
  Hur mår de intagna och hur bra funkar kriminalvårdens förebyggande arbete.
  Maria Velden förklarar hur det ligger till. 31 min.
 • 47. Vilket stöd erbjuder socialförvaltningen när det kärvar sig?
  Att vara förälder har sina utmaningar även för barn och ungdomar.
  Ibland behövs olika sorters stöd till familjemedlemmarna. Vilket stöd erbjuder Socialförvaltningens familjehus i Helsingborg. Hur vanligt är det att droger är inblandat. Samordnaren Camilla Eriksson har svaren. 33 min.

Säsong 4 (år 2023)

 • 46. Varför ska vi förebygga ANDTS?
  Vilka är de viktigaste budskapen och hur ser framtidsutsikterna ut i det förebyggande arbetet. Vad tycker f.d. vänsterpartistledaren Lars Ohly, professor Olle Lundberg om hälsa, journalisten Jonas Karlsson om dopning, Narkotikapolitiska center Peter Moilanen om narkotikaläget, forskaren Louise Karlsson om att mäta droger i avloppsvattnet, docenten Lisa Thorell om digitala medier dess kopplingar till mentala ohälsan. Dessutom intervjuas Spelberoende förbundsordförande Madeleine Tugel, Systembolaget Carolina Dahlbeck Nobel, Tullen Åsa Wilcox och processledaren Stefan Gräsberg Drogfokus 2024. 40 min.
 • 45. Kan Första linjen och BUP vända ohälsan?
  Vad erbjuder verksamheterna för hjälp och vilka utmaningar ställs de för? Vilken hjälp efterfrågas och har det förändrats med tiden? Finns det kopplingar mellan ohälsa och droger? Enhetschefen Lisbeth Olausson och kuratorn Ola Lindskog förklarar. 32 min.
 • 44. Är vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på rätt väg?
  Anna Sjöholm från Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram lägesbilder över vissa riskområden. Vad blev resultatet och vilka reflektioner uppstod? Vilka tankar har Helsingborgs säkerhetschef Jonas Berg om framtidens arbete? Vad behöver vi lägga kraften någonstans och funkar våra insatser? 53 min.
 • 43. Har vi tappat greppet mot kriminalitet polisen? 
  Har vi tappat greppet mot kriminaliteten? Vi har fått ett förhöjt terrorhot! Skjutningarna och knarkförsäljningen fortsätter i vårt samhälle. Har våra grannländer samma dilemma? Hur ska vi vända utvecklingen och varför är polisen bäst i klassen? Nordvästra Skånes polischef Mattias Sigfridsson ger svar på tal. 38 min.
 • 42. Vad har vi lärt oss och vad gör vi med informationen?
  SANDT-podden summerar alla avsnitt med André Ljung från Maria mottagningen. Vilka överraskningar och samband har framkommit. Vad händer bakom kulisserna och varför startades podcasten. Vad har blivit succé och fiasko? 30 min.
 • 41. Hur påverkas du av alkoholnormerna?
  Vilka alkoholbudskap för du vidare och går det att förändra dina och andras attityder. Hur påverkar alkoholfria alternativ och andra droger alkoholkonsumtionen? Presidenten Lucas Nilsson från IOGT-NTO ger svar på tal. 40 min.
 • 40. Vad händer på Hx-festivalen 30 juni – 1 juli?
  Elina Wiman och Stefan Åberg informerar kort om vad som händer på Helsingborgs härligaste sommarfest! Fri entré för alla! 4 min.
 • 39. Har ämne från cannabis någon positiv inverkan i samhället?
  Ämnena THC och CBD finns i många produkter. Vilka effekter medför dessa och hur marknadsförs varorna. Vad säger forskningen och lagen. Hur kan tidiga insatser och förebygga åtgärder minska narkotikaproblemen?  Journalisten och kommunikatören Sara Heine har granskat detta. 44 min.
 • 38. Hur löser polisen olika dilemmafrågor?
  Vad ser och hör polisen på fältet, finns det framgångskoncept. Vilka fördelar är det att vara polisprofiler och varför är det viktigt att samverka och arbeta förebyggande. Här får du insyn i polisarbetet där områdespolisen Calle Fernando och ingripandepolisen Mona Ammar Persson beskriver en dag på jobbet. 46 min.
 • 37. Proffsboxaren 4x världsmästaren Armand Krajnc framgångsrika tips!
  Hur skapas en bra fritidsgård och hur påverkar rätt förebilder ungdomar? Hur kan idrotten och aktiviteter påverka individen i positiv riktning. Vad innebär att gola och dåligt rykte? 26 min.
 • 36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?
  Går det att minska bruket och vilka strategier använder sig tobaksindustrin sig av? Helen Stjerna från a Non Smoking Generation förklarar och ger ovärderlig information till föräldrar, skolfolket och politikerna. 45 min

Säsong 3 (år 2022)

Säsong 2 (år 2021)

Säsong 1 (år 2020)

Andra podcast om ANDTS ämnen

 • Alkohol och narkotika (CAN)
  Olika experter intervjuas om ett avgränsat ämne.
 • Drogerna
  Substansernas okända och spännande historia och hur de påverkat människor och kultur.
 • Narkopodden
  Pratar om droger, kriminalitet och beroende.
 • Narkotikapolitiskt Center
  Samtalar om narkotikapolitik , ger lägesbild vad som har hänt och vad som är på gång.
 • Sjuka fakta
  Diskuterar om myter och föreställningar om kroppen och hälsan.

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. ANDTS-bloggen