Podd och Blogg

SANDT podden

En podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Syftet är att sprida kunskap inom områdena. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. SANDT podden finns på de flesta plattformar t.ex. Spotify , Apple och Google
Tidningens reportage om SANDT!

.

Kommande avsnitt

 • 33. Ungdomsmottagningen

Andra podcast om ANDTS ämnen

 • Brå podden
  Snacka om brott är en serie podd sändningar från Brottsförebyggande rådet.
 • Drogerna
  Substansernas okända och spännande historia och hur de påverkat människor och kultur.
 • Föräldrastödspodden
  Vilket stöd får föräldrar eller borde kunna få när deras barn är placerade i familjehem.
 • Hemkunskapspodden
  Lektionsmaterial för hem- och konsumentkunskap för årskurs 7–9.
 • Narkopodden
  Pratar om droger, kriminalitet och beroende.
 • Narkotikapolitiskt Center
  Samtalar om narkotikapolitik , ger lägesbild vad som har hänt och vad som är på gång.

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. ANDTS-bloggen