Blogg och Podd

ANDTS bloggen

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete ANDTS i klassrummet. Bloggen

SANDT podden

En podcast om spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. Ett nytt avsnitt släpps den förste i månaden. Syftet är att sprida kunskap inom områdena. ANDTS-samordnaren Stefan Åberg samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till.

  • 1 September 2020 – Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren? Doktoranden och utredaren Isabella Gripe från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvara frågan. Avsnittets längd 17.00 min.
  • 1 Oktober – Hur samverka och hur gör man ett succé projekt om tobak i skolan? Pedagogen och miljösamordnaren Emma Sjöberg hjälper till att besvara denna fråga. Avsnittets längd 19.35 min.
  • 1 November – Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren? Avdelningschefen Ulf Guttormsson från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan. Avsnittet längd 20.58 min.
  • 1 December – Alkohol, tobaksrestriktioner och Covid-19 utmaningarna.  Pub/restaurangen Utposten ägare Tord Åkesson intervjuas.
  • 1 Januari 2021 – Innehållets rubrik kommer inom kort. Professor i beroendemedicin vid Lunds universitet Anders Håkansson intervjuas om spel om pengar.