Till personalgruppen

Använd materialet på er personalgruppsmöten för att förbättra er kunskap om narkotika

 • Hur kan man som förälder eller annan vuxen i ungas närhet arbeta förebyggande och vad gör man om man misstänker att ens barn eller elev använder narkotika? NBV har tagit fram tre korta filmer på 5-7 minuter.
  – Du spelar roll
  – Om det händer
  – Vanliga argument
 • Har du koll på drogslangen?
  Lär dig de olika uttryck som används för de olika drogerna. Polisens material.
 • Information om cannabis
  Föreläsning av Länsstyrelsen och Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetslivet och välfärd)
 • Fem själ att avstå narkotika
  En folder som har skapats av viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i SKR initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.
 • Fyra korta filmer om narkotikahjälp
  Visa gärna dessa filmer på skolan monitor för eleverna. Det är bra att veta var eleverna kan få hjälp någonstans.