Till personalgruppen

Använd materialet på er personalgruppsmöten för att förbättra er kunskap om narkotika

 • Har du koll på drogslangen?
  Lär dig de olika uttryck som används för de olika drogerna. Polisens material.
 • Information om cannabis
  Föreläsning av Länsstyrelsen och Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetslivet och välfärd)
 • Fem själ att avstå narkotika
  En folder som har skapats av viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i SKR initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.
  .
 • Utbildningsfilm till personal och vuxna
  Filmen är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stads ANDTS-samordnare, polisen,  Nicolaiskolan Estetik och media. Speltid 8 minuter, inklusive några diskussionsfrågor.
 • Fyra korta filmer om narkotikahjälp
  Det är bra att veta var eleverna kan få hjälp någonstans. Ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stads ANDTS-samordnare och Nicolaiskolan Estetik och media.
 • Hur kan man som förälder eller annan vuxen i ungas närhet arbeta förebyggande och vad gör man om man misstänker att ens barn eller elev använder narkotika? (NBV) Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet har tagit fram tre korta filmer på 5-7 minuter.
  – Du spelar roll – Om det händer – Vanliga argument