Tobak

ANDTS – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDTS. Kvalitetsverkstaden är ett verktyg som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolans ansvar för rökfria miljöer, behöver ni stöd?

Glöm inte att uppmärksamma Tobaksfria veckan, V:47