Tobak

Förutom skollagen, så ligger läroplanen till grund för skolans uppdrag och verksamhet.
Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) nämns endast på ett fåtal ställen och då ofta i termer som att ”förmedla kunskap om substansernas skadeverkningar”. Ämnena är mer komplext än så, och skolans ANDT-uppdrag bör därför inte begränsas till att förmedla substanskunskap, utan ANDT-frågorna bör belysas i ett vidare perspektiv.

Under respektive årskurs/år ser du vilka mål och riktlinjer som finns gällande ANDT samt vilka kurs- och ämnesplaner som berörs. Gå sedan vidare till lektionsmaterial och fördjupning för att se hur du kan arbeta med det, både i ditt ämne men även ämnesövergripande!

V:47 är det Tobaksfria veckan och det vill vi uppmärksamma.  Verktygslådan och tobaksfakta.se har samlat lektionsmaterial, filmer, affischer, foldrar, aktiviteter, podcast, föräldrainformation med mera. Kunskapscentrum för levnadsvanor Region Skåne, Helsingborg stad och många organisationer står bakom. Målet är att alla skolor gör någonting.