Tobak

Förutom skollagen, så ligger läroplanen till grund för skolans uppdrag och verksamhet.
Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) nämns endast på ett fåtal ställen och då ofta i termer som att ”förmedla kunskap om substansernas skadeverkningar”. Ämnena är mer komplext än så, och skolans ANDT-uppdrag bör därför inte begränsas till att förmedla substanskunskap, utan ANDT-frågorna bör belysas i ett vidare perspektiv.

Under respektive årskurs/år ser du vilka mål och riktlinjer som finns gällande ANDT samt vilka kurs- och ämnesplaner som berörs. Gå sedan vidare till lektionsmaterial och fördjupning för att se hur du kan arbeta med det, både i ditt ämne men även ämnesövergripande!

Under hösten har elever från Tågaborgs-, Svengsgårds-, Rönnowska- och Nicolaiskolan ingått i projektet ”skapa rökförbudsskyltar. Är du intresserad av att ta del av skyltarna, kontakta stefan.aberg@helsingborg.se eller emma.sjoberg@helsingborg.se
lektionsmanual till pedagogen i PDF i power point.