Föräldrainformation

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Skärmtid/spel

Spel om pengar

Tobak/nikotin/snus/lustgas

Alkohol

Narkotika

Informationsbroschyrer ANT på olika språk

Besök på föräldramötet

Tonårstiden

Statistik

Kontakt inom Helsingborg