Föräldrainformation

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Tobak/snus/rökning

Alkohol

Narkotika

Doping/spel

ANDT på andra språk

Besök på föräldramötet

Tonårstiden

Statistik

Kontakt inom Helsingborg