Råd till föräldrar

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Tobak/snus/rökning

Folder om tobak åk 4-6 – webbformat
Folder om tobak åk 7-gymnasiet. – webbformat
Röker ditt barn, vad kan du göra

E-cigarett fakta
Vattenpipa svenska & information på arabiska
Rökfri framtid Film på föräldramötet (3:27)
Elektroniska cigaretter Film på föräldramötet (5.12)

Alkohol

10 råd till föräldrar om alkohol
Folder om alkohol – webbformat
Tonårsparlören; frågor och svar om ungdomar och alkohol, – andra språk
IQ; Vanligt att tonåringar dricker alkohol på föräldrafria fester

Bildspelfilm, tre tips om hur man kan prata med sin tonåring om alkohol (0:44)
Vad ska du dricka när du blir stor? Visa film på föräldramötet (4:25)
Handledning till filmen. Barns röster om alkohol och vuxnas drickande

Narkotika

Folder om Cannabis  – webbformat
Faktablad Cannabisskador och hälsorisker
Folder om Tramadol – webbformat

Doping/spel

Förebygg spelproblem
Information om doping i Sverige

Statistik

Hur vanligt är droger för Helsingborgsungdomarna
Skolsköterskans hälsosamtalssvar 2015-2018

ANDT på andra språk

Informationsbroschyrer i ANDT

Föräldramöte

Blå Kamelen och Mobila Teamet kommer gärna ut till era skolor och berättar om deras kunskaper och erfarenheter på vad de möter i sina verksamheter.
Läsvärd bok, ”Droghandboken” för föräldrar och andra nyfikna

Kontakt inom Helsingborg

Stöd till barn och unga i Helsingborg
Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. Hemsida till stödgrupper och hjälp med drogproblem
Gör en Orosanmälan digitalt