Föräldrainformation


Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar exempelvis på föräldramöte och elevkonferens.

Alkohol

Narkotika

Tobak/nikotin/snus/lustgas

Skärmtid/spel

Spel om pengar

Besök på föräldramötet

Tonårstiden

Statistik

Kontakt inom Helsingborg