Föräldrainformation

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Alkohol

Narkotika

Tobak/nikotin/snus/lustgas

Skärmtid/spel

Spel om pengar

Besök på föräldramötet

  • Blå Kamelen och Mobila Teamet kommer gärna ut till era skolor och berättar om deras kunskaper och erfarenheter på vad de möter i sina verksamheter.

Tonårstiden

Statistik

Kontakt inom Helsingborg