Råd till föräldrar

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Tobak/snus

Informationsbroschyr om tobak, folder format  – webb format
Mitt barn röker, vad kan jag göra, Har ditt barn börjat röka?
Fundering på att Sluta snusa?

Alkohol

10 råd till föräldrar om alkohol
Informationsbroschyr om alkohol, folder format, – webb format
Tonårsparlören, frågor och svar om ungdomar och alkohol, – andra språk

Narkotika

Informationsbroschyr om cannabis,  folder format  – webb format
Faktablad Cannabisskador och hälsorisker

Doping/spel

Förebygg spelproblem
Information om doping i Sverige

Statistik

Drogutvecklingen
Hälsosamtalen

ANDT på andra språk

Informationsbroschyrer i ANDT

Kontakt inom Helsingborg

Stöd till barn och unga i Helsingborg
Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. Hemsida till stödgrupper och hjälp med drogproblem
Gör en Orosanmälan digitalt