Råd till föräldrar

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med föräldrar till exempel på föräldramöte och elevkonferens.

Tobak/snus/rökning

Informationsbroschyr om tobak  – webb format
Har ditt barn börjat röka, vad kan jag göra?
Fundering på att sluta snusa?

Rökfri framtid Film på föräldramötet (3:27)
Elektroniska cigaretter Film på föräldramötet (5.12) – Vetenskapliga studier
Kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Alkohol

10 råd till föräldrar om alkohol
Informationsbroschyr om alkohol – webb format
Tonårsparlören; frågor och svar om ungdomar och alkohol, – andra språk
IQ; Vanligt att tonåringar dricker alkohol på föräldrafria fester

Bildspelfilm, tre tips om hur man kan prata med sin tonåring om alkohol (0:44)
Vad ska du dricka när du blir stor? Visa film på föräldramötet (4:25)
Handledning till filmen. Barns röster om alkohol och vuxnas drickande

Narkotika

Informationsbroschyr om cannabis  – webb format
Faktablad Cannabisskador och hälsorisker

Doping/spel

Förebygg spelproblem
Information om doping i Sverige

Statistik

Drogutvecklingen
Hälsosamtalen

ANDT på andra språk

Informationsbroschyrer i ANDT

Kontakt inom Helsingborg

Stöd till barn och unga i Helsingborg
Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. Hemsida till stödgrupper och hjälp med drogproblem
Gör en Orosanmälan digitalt