Föräldrastöd

Här är föräldrastödsmaterial som du kan använda dig av när du har kontakt med en förälder.

Tobak/snus

Folder, HBG Informationsbroschyr om tobak svenskawebb format
Har ditt barn börjat röka?
Sluta snusa?

Alkohol

10 råd till föräldrar om alkohol
Folder, HBG Informationsbroschyr om alkohol på svenska – webb format
Tonårsparlören, frågor och svar om ungdomar och alkohol, – andra språk

Narkotika

Folder, HBG Informationsbroschyr om cannabis på svenska – webb format
Faktablad Cannabisskador och hälsorisker

Doping/spel

Förebygg spelproblem
Information om doping i Sverige

Statistik

Drogutvecklingen
Hälsosamtalen

ANDT på andra språk

Informationsbroschyrer i ANDT

Kontakt inom Helsingborg

Stöd till barn och unga i Helsingborg
Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. Hemsida till stödgrupper och hjälp med drogproblem