Dopning

Förutom skollagen, så ligger läroplanen till grund för skolans uppdrag och verksamhet.
Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) nämns endast på ett fåtal ställen och då ofta i termer som att ”förmedla kunskap om substansernas skadeverkningar”. Ämnena är mer komplext än så, och skolans ANDT-uppdrag bör därför inte begränsas till att förmedla substanskunskap, utan ANDT-frågorna bör belysas i ett vidare perspektiv.

Under respektive årskurs/år ser du vilka mål och riktlinjer som finns gällande ANDT samt vilka kurs- och ämnesplaner som berörs. Gå sedan vidare till lektionsmaterial och fördjupning för att se hur du kan arbeta med det, både i ditt ämne men även ämnesövergripande!

Med dopning menas den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan. Bruk av dopningsmedel ger olika effekt beroende på vilket dopningsmedel som används. Effekterna beror även på hur, av vem och i vilket sammanhang substansen används. Riskerna ökar med högre doser och om man använder medlen länge.

Det mest förekommande dopningsmedlet är anabola androgena steroider (AAS). Men det finns även narkotika, hormonbehandlingar och kosttillskott som anses vara dopningspreparat.