Lektionsmaterial

Narkotika

Filmer/föreläsningar

 • Förebygg.nu 2019
  En regional konferens med nationella perspektiv, mycket material.
 • Narkotikakonferens 26 maj 2020
  Arrangerades av Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN.
 • Seminarium om den globala narkotikaproblematiken
  I riksdagen diskuteras hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.
 • SVT Forum 2019
  Seminarier om Cannabis. Är drogen en harmlös rekreation eller farlig drog? Vad säger expertisen.
 •  Urskola
  Olika inspelade föreläsningar/filmer som tar upp narkotikafrågan från olika vinklar t.ex. drogens makt, lagen och risker.