Lektionsmaterial

Narkotika

 • 11 stycken praktiska ANT övningar
  Korta instruktioner med syfte, förberedelse och lektionslängd, Power point. Materialet är framtaget av Helsingborg stad 2017.
 • Drogutvecklingen
  Hur mycket använder ungdomarna olika beroendeframkallande ämnen i Helsingborg, Skåne, Sverige & Europa. Har det förändrats med tiden. Materialet är kopplat till frågeställningar, Power point . Materialet är framtaget av Helsingborg stad 2017.
  .
 • ANDT på schemat, lektionsmaterial i tre enkla steg, välj skolämne
  Hur går det att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Drugsmart.com visar hur du kan göra.
 • Droger och dilemman
  Ur.se har skapat flera spelklipp som låter eleverna ta ställning i fiktiva situationer och pröva sina argument gällande droger och alkohol.

Filmer/föreläsningar

 • Förebygg.nu
  En regional konferens med nationella perspektiv, mycket material
 • Seminarium om den globala narkotikaproblematiken
  I ett seminarium i riksdagen diskuteras hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.
  Konferens i Göteborg den 1 november 2016
 • Urskola
  Här kan du välja mellan olika inspelade föreläsningar/filmer som tar upp narkotika frågan från olika vinklar t.ex. drogens makt, lagen och risker.