Lektionsmaterial

Narkotika

Filmer/föreläsningar

 • Förebygg.nu
  En regional konferens med nationella perspektiv, mycket material
 • Hälso- och sociala effekter av cannabis
 • Seminarium om den globala narkotikaproblematiken
  I ett seminarium i riksdagen diskuteras hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.
  Konferens i Göteborg den 1 november 2016
 • SVT-narkotika
  Sveriges televisions filmer om narkotika.
 • UR produktion
  En serie i 10 korta avsnitt från UR som behandlar droger ur olika synvinklar genom verkliga berättelser.  Arbetsmaterial till serien hittar du här
 • Urskola
  Här kan du välja mellan olika inspelade föreläsningar/filmer som tar upp narkotika frågan från olika vinklar t.ex. drogens makt, lagen och risker.