7 korta filmer med diskussionsfrågor

Vi vill att du ska förbli tobaksfri och du som röker slutar!
Filmen 1 är inspelad 2021 och filmerna 2-7 är inspelade 2018-2019 med videokamera eller med mobil av elever som läser medieprogrammet på Nicolaiskolan. Diskutera gärna följdfrågorna.

1. Börja aldrig att röka

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

2. Grupptryck

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

3. Happy Birthday

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

4. Kostnad

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

5. Miljö

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

6. Måste man tacka ja

1. Vad var filmens budskap? 2. Vilka tankar väckte filmen hos dig?
3. Hur hade du hanterat situationen i filmen?

7. Rökning gör dig inte cool

Summeringsfrågor av filmerna

  1. Vilken av filmerna hade bäst budskap?
  2. Vilken av filmerna påverkade dig mest?
  3. Om du skulle göra en film om tobak, vad hade du då lyft fram?
  4. Hur göra för att ungdomar ska förbli tobaksfria?
  5. Vad är vinsterna med att förbli tobaksfri?

Alla filmer i sin helhet (film 1 ej med)