Tobaksrutin/riktlinjer

Tobakslagen är en skyddslag med syfte att skydda barn och unga från rökning. Bland annat innebär det förbud att röka på skolan. Förbudet gäller alla och dygnet runt, som exempelvis på ett föräldramöte på kvällstid eller annan verksamhet utanför skoltid. Det är heller inte möjligt att etablera en rökruta på skolgården eller på annan mark och hänvisa elever eller vuxna dit.

Skolan har en skyldighet att hålla skolan rökfri.

En projektgrupp har med hjälp av elever, pedagoger, skolledare, elevhälsopersonal och vårdnadshavare tagit fram en mall för en tobaksrutin och tobaksriktlinjer som skolan kan anpassa helt efter sina egna behov.  Det finns även lektionsmaterial och informationsmaterial till vårdnadshavare.

Tobaksrutin, riktlinjer och stödmaterial