Rökfri skola

Tobakslagen är en skyddslag med syfte att skydda barn och unga från rökning. Bland
annat innebär det förbud att röka på skolan. Förbudet gäller alla och dygnet runt, som
exempelvis på ett föräldramöte på kvällstid eller annan verksamhet utanför skoltid.
Det är heller inte möjligt att etablera en rökruta på skolgården eller på annan mark
och hänvisa elever eller vuxna dit.

Skolan har därför en skyldighet att hålla skolan rökfri. Men det är ett uppdrag som är svårt och kan ta lång tid. Som hjälp finns här ett arbetsmaterial, fylld med hjälp, metoder och tips.

Rökfri skola Helsingborg

I materialet finns det även mallar och exempel, som du antingen kan hämta inspiration ifrån, eller använda. Dokumenten finns även separat här:

I handlingsplanen för det tobaksförebyggande arbetet, kan det vara bra att ha en kontaklista. Nummer eller mailadresser till de personer som elever, personal eller övriga skulle behöva kontakta. Här finns två samlade dokument med några av dessa kontakter i Helsingborg: