Lektionsmaterial

Tobak

Samtal med eleven

  •  Det motiverande samtalet om tobaksvanor
    Boken är tänkt att fungera som en enkel, lättillgänglig handledning för alla som i sitt arbete samtalar med människor om deras tobaksvanor, och kan också vara ett hjälpmedel vid utbildningar i samtalsmetodik och tobaksavvänjning.

Filmer/föreläsningar