Lektionsmaterial

Filmer och föreläsningar

Datorspel, internet och media

  • Kunskapsstöd skärmandvändning
    Länsstyrelsen har tagit fram handledningsmaterial, filmer, diskussionsunderlag och broschyrer.
  • Skärmanvändning (digitala spel & spel om pengar)
    Länsstyrelsen har skapat handledning för dig som möter föräldrar eller annan vuxen i barn och ungas närhet.
  • Statens medieråd
    kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser. Dessutom finns stöd, tips, lektionsmaterial och temasidor om barn, unga och medier.

Spel om pengar