Lektionsmaterial

Filmer och föreläsningar

Datorspel, internet och media

 • Kunskapsstöd skärmandvändning
  Länsstyrelsen har tagit fram handledningsmaterial, filmer, diskussionsunderlag och broschyrer.
 • Skärmanvändning (digitala spel & spel om pengar)
  Länsstyrelsen har skapat handledning för dig som möter föräldrar eller annan vuxen i barn och ungas närhet.
 • Statens medieråd
  kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser. Dessutom finns stöd, tips, lektionsmaterial och temasidor om barn, unga och medier.

Spel om pengar

 • Prata om spel
  En hemsida för lärare, elever och föräldrar med möjlighet att lära sig och diskutera frågan samt se riskerna med spel om pengar. Läromaterial finns.
 • Ekonomisk rådgivning och stöd
  Folkhälsomyndigheten ger tips till de som möter människor med ekonomiska problem eller arbetar förebyggande för att personer ska slippa bli skuldsatta.