Fördjupning

Internet och Media

  • Kunskapsstöd om spelproblem
    På spelprevention.se finner du kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem.
  • Rapport om Spel
    Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.
  • Spelprevention
    Information från Folkhälsomyndigheten, ett kunskapsstöd om spelproblem.