Lektionsmaterial

Datorspel

  • Statens medieråd
    kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser. Dessutom finns stöd, tips, lektionsmaterial och temasidor om barn, unga och medier.
  • Kunskapsstöd skärmandvändning
    Länsstyrelsen har tagit fram handledningsmaterial, filmer, diskussionsunderlag och broschyrer