Fördjupning

Internet och Media

  • Rapport om Spel
    Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.
  • Spelprevention
    Information från Folkhälsomyndigheten, ett kunskapsstöd om spelproblem.