Kontaktlänkar

Kontakt inom Helsingborg

 • Elevhälsan
  Vänd dig till din skolas elevhälsa för mer information
 • HBTre
  Ett resurscentrum som arbetar med sexuell (o)hälsa och hbt-gruppers levnadsvillkor. Föreläser och möjlighet finns även för individuella samtal.
 • RFSL
  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla alla.
 • Stöd till barn och unga i Helsingborg
  Samlad information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. Hemsida till stödgrupper och information om sexuella övergrepp
 • Ungdomsmottagningen i Helsingborg
  Verksamheten vänder sig till åldersgrupp 12 till 23 år. Öppettider, boka tid.

Kontakt utanför Helsingborg

 • ATSU
  Att trygga sexuellt utnyttjade, genom bl.a. råd, kunskap och förebyggande insatser.
 • Kärleksakuten
  Ideell studentorganisation med uppgift att upplysa och samtala öppet med ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor, könssjukdomar och HIV.
 • Noaks Ark
  Arbetar med att minska smittspridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt att öka kunskapen kring hivpositivas situation, föreläser.