Kontaktlänkar

Kontakt inom Helsingborg

Kontakt utanför Helsingborg

  • Kärleksakuten
    Ideell studentorganisation med uppgift att upplysa och samtala öppet med ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor, könssjukdomar och HIV.
  • Noaks Ark
    Arbetar med att minska smittspridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt att öka kunskapen kring hivpositivas situation, föreläser.