Gymnasiet

Gymnasieskolans övergripande mål och riktlinjer
Skolans mål gällande sex och relationer är att varje elev:

  • har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa,
  • har kunskaper om de mänskliga rättigheterna,
  • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,