Gymnasiet

ANDTS styrdokument i skolan, skolverket
Det är skolans ansvar att varje elev:

  • har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa,
  • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.

Dessutom är det rektorns ansvar att:

  • eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Kursplaner som innefattar ANDT

  • Idrott och hälsa
  • Naturkunskap