ÅK 4-6

ANDTS styrdokument i skolan, skolverket
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Dessutom har rektorn ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett särskilt ansvar för att:

  • i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,

Kursplaner som innefattar ANDT

  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Biologi och Kemi
  • Historia och Religion
  • Svenska