Fördjupning

Hemsidor

  • Kunskapsstöd om spelproblem
    På spelprevention.se finner du kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem.
  • Spelproblem går att förebygga
    Folkhälsomyndigheten faktablad på vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem.
  • Rapport om Spel
    Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.

Spel om pengar