Fördjupning

Hemsidor

 • Kunskapsstöd om spelproblem
  På spelprevention.se finner du kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem.
 • Publikationer om spel om pengar
  Faktablad och kunskapsstöd för att förebygga spelproblem från Folkhälsomyndigheten.
 • Rapport om Spel
  Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.
 • Spelprevention
  Information från Folkhälsomyndigheten, ett kunskapsstöd om spelproblem.
 • Spelproblem går att förebygga
  Folkhälsomyndigheten faktablad på vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem.

Spel om pengar