Välkommen till Helsingborgs verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning. Inom dessa ämne visas lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Olika kompetensutveckling i ANDTS lyfts även fram samt material om sex och samlevnad. .

Se gärna på de populära filmerna som Helsingborgsungdomar har skapat, Antirök och julkalendern “Andra bullar”

  • Hämta ut lektionsmaterial eller fördjupa dig i något ämne genom externa länkar.
  • Se stadens ANDT policys och kursplaner som berör ämnet.
  • Vad är aktuellt eller på gång inom de olika områdena.
  • Komma i kontakt med organisationer i eller utanför Helsingborg.

Har du funderingar eller saknar information? Kontakta Stefan, Drogförebyggande samordnare i Helsingborg stad.