Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig till dig som framförallt arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) samt sexualitet, samtycke och relationer. Mycket av hemsidans utbildningsmaterial och information kan användas i olika sammanhang.

Reklamfilm vad hemsidan innehåller!
Reklamfilm vad SANDT-podden innehåller!

Vi tror på att använda och sprida hemsidans information kan påverka våra ungdomar att förbli drogfria. Här finns föräldrainformation, lägesbild av statistik och styrning  samt SANDT-podden där vi diskuterar om ANDTS.

Hör av dig om du intresserade av någon av rökförbudsskyltarna som elever har skapat.   

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se