Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig till dig som framförallt arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) samt sexualitet, samtycke och relationer. Mycket av hemsidans material kan användas i undervisning och i andra sammanhang.

Vi tror på att använda och sprida hemsidans information kan påverka våra ungdomar att förbli drogfria. Behöver du föräldrainformation eller få en lägesbild av statistik och styrning eller lyssna på SANDT podden där vi diskuterar om ämnena.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se