Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning. 

På hemsidan finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Dessutom föreslås olika utbildningar och annat som är relevant inom området.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se