Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning. 

På hemsidan finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Dessutom föreslås olika utbildningar och annat som är relevant inom området.

  • Hämta ut lektionsmaterial eller fördjupa dig i något ämne genom externa länkar.
  • Se stadens ANDT rutiner och kursplaner som berör ämnet.
  • Vad är aktuellt eller på gång inom de olika områdena.
  • Komma i kontakt med organisationer i eller utanför Helsingborg.
  • Så här går det till på Socialtjänsten (Soc), se filmer här.

Succéfilmen ”Börja aldrig röka” (2.30 min)

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se