Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning. 

På hemsidan finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Dessutom föreslås olika utbildningar och annat som är relevant inom området.

  • Hämta ut lektionsmaterial eller fördjupa dig i något ämne genom externa länkar.
  • Se stadens ANDT policys och kursplaner som berör ämnet.
  • Vad är aktuellt eller på gång inom de olika områdena.
  • Komma i kontakt med organisationer i eller utanför Helsingborg.
    .
  • ANDTS-bloggen på Familjen Helsingborgs Pedagogsajt finns inspiration och tips.
  • Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2019 att Helsingborgs stad ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
  • Intresserad av elevers rökförbudsskylt på din skola?

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se