”Riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning”

http://drugnews.nu/2017/08/16/riksdagsmajoritet-for-gardsforsaljning/