Att öva

Att öva, är grundbulten i SET. I klassrummet tränas fem delmoment återkommande med stigande svårighetsgrad utifrån elevernas mognad och ålder. I övandet ingår bl a. rollspel, diskussioner, faktakunskaper och egen tid för reflektion med ledaren (läraren) som modell. Dessa fem är:

  • Att hantera känslor
  • Självkännedom
  • Motivation
  • Empati
  • Social kompetens/Emotionell kompetens

I övandet ingår också att få en hemuppgift och på så sätt blir även hemmet delaktigt och de kunskaper man lärt sig i skolan fördjupas.

Genom att göra övningar återkommande, i stigande svårighetsgrad blir eleverna bättre och bättre på dessa delmoment och genom att träna både praktiskt och teoretiskt utvecklas barnens/elevernas sociala och emotionella förmågor. Ett exempel på en övning kring att hantera känslor är övningen Stoppljus. I denna övning lär du dig att ta olika steg om du hamnar i en konflikt, eller om saker inte går såsom du vill.

  1. Röd: Tänk STOPP, ta en paus, lugna ner dig. Titta sedan på vilka möjligheter du har.
  2. Orange: Vad kan du göra i denna situation? Hitta så många möjligheter du bara kan.
  3. Grön: Välj sedan den bästa möjligheten och prova den. Med äldre elever tränas liknande steg, då heter övningen vvv.lösningar.se.

Du hittar mer information om SET i materialet Livsviktigt för grundskolan och materialet Livskunskap för gymnasieskolan. Läs vidare på Birgitta Kimber