Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet

Att tänka på som ledare

Skolan idag upplevs av många elever som rörig, stökig och det är svårt att få arbetsro. Det finns mycket kunskap om vad som är effektivt för att skapa arbetsro och ett lugn i skolan. Ledaren/läraren är en viktig person för att detta skall bli verklighet. Med hjälp kan man lyfta fram ledarens förmåga att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla känner sig sedda, välkomna och behövda. Viktigt är också att som ledare ha roligt och fokusera på det som fungerar både hos den enskilda eleven och i arbetet i stort.

Som ledare:

 • Utgå från det positiva och betona det
 • Var neutral, tydlig och målsätt lektionen
 • Var förutsägbar
 • Ha få men klara regler och konsekvenser
 • Skapa en tydlig ram/struktur på lektionerna
 • Var programtrogen

Viktiga ingredienser för att lyckas i samspelet mellan elev/elevgrupper:

 • Dialog
 • Mötet
 • Det goda samtalet
 • Variation
 • Reflektion
 • Föräldradelaktighet

I boken  ”Lyckas som lärare” av Birgitta Kimber presenteras  ledarskap och förhållninggsätt. Att få redskap för att skapa en trygg miljö som främjar inlärning. Att våga prova pedagogiska ideer som man inte gjort förut för att lyckas som lärare och få ett trevligare klassrumsklimat att arbeta i för alla.

Ta dem på bar gärning när de gör rätt.” (Birgitta Kimber)