Webbsida om barns rättigheter

Barnombudsmannen har i samarbete med barn och unga tagit fram en websida om barn rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten. Läs mer här